příměstský tábor Šikula

Provozní doba:

od 7:30 do 16:00 hodin v době letních prázdnin

Místo: Zlín, U majáku

Podmínky účasti:

  • dítě musí byt zařazeno na 1. Stupni základní školy nebo v přípravném stupni speciální školy
  • oba rodiče předloží první den potvrzení o tom, že jsou pracovně aktivní, hledají zaměstnání v evidenci na ÚP nebo jsou v procesu vzdělávání či rekvalifikace. Potvrzení mohou dodat i matky na MD nebo RD, které měly před nástupem na MD pracovní poměr na dobu neurčitou a jsou schopny zajistit potvrzení od svého zaměstnavatele. V případě, že dítě je v péči pouze jednoho z rodičů a žije s rozvedeným nebo svobodným rodičem ve společné domácnosti, podepíše tento zákonný zástupce čestné prohlášení a dodá pouze jedno potvrzení o zaměstnání apod.

Kapacita klubu: Maximální kapacita je 12 dětí.

Cena:

  • Tábor zdarma. Pitný režim zajištěn. Cena za objednané obědy 60 Kč/den.
  • Děti si mohou přinést vlastní oběd, který jim ohřejeme.

Program příměstského tábora sestavují zkušení pedagogové a zajišťují, aby tábor nebyl jen pouhým místem, kde na děti dohlédneme. Během tábora si děti užijí hry a pobyt na čerstvém vzduchu , budou se věnovat sportovním aktivitám, soutěžím, míčovým hrám, budou se seznamovat s přírodou. V případě nepříznivého počasí budou děti využívat vlastní klubovnu.

Podrobné informace

Informace a přihlášky:

Telefon: 733 734 499 Email: info@m-servis-zlin.cz