Projekt ESF

Název programu: Operační program zaměstnanost

Datum realizace: 1.9.2016 – 31.8.2018

Název projektu: Dětský klub a příměstský tábor Šikula

Cíl projektu:

Cílem projektu je podpora zaměstnanosti rodičů pečujících o děti na 1. Stupni základních škol a dětí se specifickými problémy na přípravném stupni a odstraňování překážek znesnadňujících jejich rovnocenný vstup a udržení se na trhu práce.

Projekt zahrnuje dvě základní aktivity: zřízení a provoz klubu dětí , zřízení a provoz příměstského tábora.