Klub dětí – odpolední hlídání dětí

Provozní doba:

v době školního vyučování od 11 do 17 hodin, v době jarních a podzimních prázdnin od 7 do 16 hodin, v době letních prázdnin zavřeno (funguje příměstský tábor)

Místo: Chlumská 453, Zlín Louky

Podmínky účasti:

  1. dítě musí byt zařazeno na 1. Stupni základní školy nebo v přípravném stupni speciální školy
  2. oba rodiče předloží první den potvrzení o tom, že jsou pracovně aktivní, hledají zaměstnání v evidenci na ÚP nebo jsou v procesu vzdělávání či rekvalifikace. Potvrzení mohou dodat i matky na MD nebo RD, které měly před nástupem na MD pracovní poměr na dobu neurčitou a jsou schopny zajistit potvrzení od svého zaměstnavatele. V případě, že dítě je v péči pouze jednoho z rodičů a žije s rozvedeným nebo svobodným rodičem ve společné domácnosti, podepíše tento zákonný zástupce čestné prohlášení a dodá pouze jedno potvrzení o zaměstnání apod.

Kapacita klubu: Maximální kapacita je 8 dětí.

SLUŽBA JE PRO DĚTI ZDARMA.

Informace a přihlášky:

Telefon: 733 734 499 Email: info@m-servis-zlin.cz